Schools and Communities First
 

Đầu tư vào Con cái của Chúng ta, Cộng đồng của Chúng ta,
Tương lai của Chúng ta

ĐÃ ĐẾN LÚC ĐỂ ĐẶT TRƯỜNG HỌC & CỘNG ĐỒNG LÊN ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

Tham gia Chiến dịch!

Tham gia phong trào để đòi lại 12 tỷ đô la hàng năm cho các trường học và cộng đồng của chúng ta

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
 

TRƯỜNG HỌC & CỘNG ĐỒNG ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU SẼ:

 

Chúng tôi cần bạn để biến điều này thành hiện thực. Chúng tôi đang nỗ lực dựa vào sức mạnh quần chúng để đưa sáng kiến ​​này lên lá phiếu trong kỳ bầu cử. Bạn sẽ đăng ký làm tình nguyện viên chứ không?

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
 
 

LIÊN MINH CỦA CHÚNG TÔI

Trường Học & Cộng Đồng Ưu Tiên Hàng đầu được hỗ trợ bởi một liên minh rộng lớn gồm các nhà lãnh đạo và tổ chức trên khắp California và cả nước.


Họ biết nỗ lực này là rất quan trọng để khôi phục 12 tỷ đô la cho các trường học và cộng đồng của California mỗi năm.

Liên minh của chúng tôi đại diện cho tất cả California - từ Bắc đến Nam, thành thị và nông thôn, công nhân và lãnh đạo doanh nghiệp, chủ nhà và người thuê nhà, người cao niên và thanh niên, giáo viên và học sinh, cư dân lâu năm và người mới đến.

Chúng tôi đang xây dựng một phong trào đoàn kết toàn thể California. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần BẠN. Tình nguyện để đặt Trường học và Cộng đồng Ưu Tiên hàng đầu.

Bạn có muốn xem danh sách đầy đủ những người ủng hộ? Nhấp vào đây >>>

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Paid for by Schools and Communities First Sponsored by a Coalition of Social Justice Organizations Representing Families and Students.

Committee major funding from:

California Teachers Association

SEIU California State Council

Chan Zuckerberg Advocacy

Funding details at http://fppc.ca.gov

777 S. Figueroa St., Ste. 4050, Los Angeles, CA 90017